• send
Металлопрокат со склада и под заказ
АЗОВПРОМСТАЛЬ
Предлагаем лучшие цены на стальной лист
+38 (098) 875-40-48
Азовпромсталь
 • Металлопрокат из Мариуполя

  На складе в Мариуполе постоянно более 2000 тонн металлопродукции. Всегда в наличии сталь 20, 45, 65Г, 10ХСНД, 09Г2С, 40Х, 30ХГСА, их зарубежные аналоги S690QL, S355, A514 и др.
 • Поставки металлопроката под

  Поставим необходимое количество любой марки стали с заданным раскроем за две - три недели.

Як правильно підготувати основу для фундаменту: Поради та рекомендації

Як правильно підготувати основу для фундаменту: Поради та рекомендації

Детальний посібник з підготовки основи для фундаменту: вибір місця, геологічні дослідження, підготовка майданчика. Дотримуйтесь наших порад для надійного фундаменту.

Підготовка основи для фундаменту є критично важливим етапом будівництва, який впливає на довговічність та стійкість всієї споруди. Недбалість на цьому етапі може призвести до деформацій та навіть руйнування будівлі. У цій статті ми розглянемо основні етапи підготовки основи для фундаменту, а також надамо корисні поради та рекомендації.

Зміст

 1. Вибір місця для фундаменту
 2. Геологічні дослідження
 3. Підготовка майданчика
 4. Висновок

1.Вибір місця для фундаменту

Вибір місця для фундаменту є одним із найважливіших етапів у будівництві, оскільки правильне розташування забезпечить стабільність і довговічність споруди. Нижче наведено ключові аспекти, які слід враховувати при виборі місця для фундаменту.

Тип ґрунту

Тип ґрунту суттєво впливає на вибір місця для фундаменту. Існує кілька основних типів ґрунтів, кожен з яких має свої характеристики:

 • Піщані ґрунти: Ці ґрунти добре пропускають воду, що знижує ризик підтоплення фундаменту. Вони мають високу несучу здатність і забезпечують стабільну основу для будівлі.
 • Глинисті ґрунти: Глина має здатність до набухання при вологих умовах і стиснення при сухих. Це може призвести до деформацій фундаменту. При виборі місця на глинистих ґрунтах необхідно передбачити додаткові заходи для стабілізації.
 • Супіски та суглинки: Ці ґрунти є проміжними між піщаними і глинистими та мають середню несучу здатність. Вони можуть бути придатними для більшості типів фундаментів за умови правильного ущільнення.

Рівень ґрунтових вод

Високий рівень ґрунтових вод може створити додаткові проблеми при будівництві фундаменту. Основні аспекти, які слід враховувати:

 • Підтоплення: Високий рівень ґрунтових вод може призвести до підтоплення фундаменту, що викликає ерозію та зниження несучої здатності ґрунту.
 • Гідроізоляція: При високому рівні ґрунтових вод необхідно забезпечити ефективну гідроізоляцію фундаменту для запобігання проникненню вологи.

Наявність природних або штучних перешкод

Вибираючи місце для фундаменту, слід враховувати наявність таких перешкод:

 • Коріння дерев: Вони можуть спричиняти деформацію фундаменту при їхньому рості або розкладанні.
 • Підземні комунікації: Труби, кабелі та інші підземні комунікації можуть ускладнити будівництво та вимагати перенесення або захисту.
 • Схили та нерівності: Будівництво на схилах або нерівних ділянках вимагає додаткових заходів для стабілізації та вирівнювання.

Оцінка навантаження

Необхідно також враховувати передбачуване навантаження на фундамент, яке залежить від типу та розміру будівлі. Великі та важкі споруди вимагають більшої несучої здатності ґрунту, тоді як для легких будівель вимоги можуть бути менш суворими.

Підготовка ділянки

Після вибору місця важливо правильно підготувати будівельний майданчик:

 • Очищення території: Видалення дерев, кущів, каменів та іншого сміття.
 • Розмітка ділянки: Виконання розмітки відповідно до проектної документації з урахуванням відступів від сусідніх будівель та меж ділянки.
 • Вирівнювання поверхні: Забезпечення рівного майданчика для подальших земляних робіт та будівництва фундаменту.

2.Геологічні дослідження

Геологічні дослідження є невід'ємною частиною підготовки до будівництва, оскільки вони дозволяють визначити характеристики ґрунту та інші важливі параметри, які впливають на вибір і проектування фундаменту. Цей етап допомагає запобігти потенційним проблемам та забезпечити надійну і довговічну конструкцію будівлі.

Мета геологічних досліджень

Головною метою геологічних досліджень є отримання інформації про:

 • Тип ґрунту та його властивості: Визначення фізико-механічних характеристик ґрунту, таких як щільність, несуча здатність, водопроникність тощо.
 • Глибину залягання ґрунтових вод: Виявлення рівня ґрунтових вод та його сезонних коливань.
 • Наявність слабких або небезпечних зон: Виявлення зон з підвищеною ймовірністю зсувів, карстових порожнин та інших геологічних аномалій.

Етапи геологічних досліджень

Геологічні дослідження включають кілька основних етапів, кожен з яких має свої завдання і методи виконання.

1. Попередній аналіз

На цьому етапі збирається вся доступна інформація про ділянку будівництва:

 • Аналіз існуючих даних: Вивчення геологічних карт, звітів про попередні дослідження, топографічних планів.
 • Візуальний огляд: Огляд місцевості для виявлення видимих геологічних особливостей, таких як тріщини, схили, водні джерела.

2. Польові дослідження

Польові дослідження включають безпосереднє вивчення ґрунту на місці будівництва:

 • Буріння свердловин: Основний метод для отримання зразків ґрунту з різних глибин. Свердловини зазвичай буряться на глибину, що перевищує заплановану глибину фундаменту на 1.5-2 метри.
 • Сонди та шурфи: Викопування невеликих ям або траншей для вивчення ґрунту та підземних вод на поверхневих рівнях.
 • Динамічне зондування: Вимірювання опору ґрунту за допомогою спеціальних зондів для визначення його щільності та несучої здатності.

3. Лабораторні дослідження

Зразки ґрунту, отримані під час буріння, відправляються до лабораторії для детального аналізу:

 • Фізико-механічні властивості: Визначення гранулометричного складу, щільності, пористості, вологості, кута внутрішнього тертя та інших параметрів.
 • Хімічний аналіз: Виявлення наявності агресивних хімічних речовин, які можуть впливати на матеріали фундаменту.
 • Тестування на стисливість та міцність: Оцінка здатності ґрунту витримувати навантаження без деформацій.

3.Підготовка майданчика

Підготовка будівельного майданчика є важливим етапом перед початком основних будівельних робіт. Вона включає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення належних умов для будівництва фундаменту та всієї споруди. Належна підготовка майданчика дозволяє уникнути багатьох проблем та забезпечує ефективність будівельного процесу.

Очищення території

Першим кроком у підготовці майданчика є очищення території від усіх перешкод та сміття. Це включає:

 • Видалення рослинності: Дерева, кущі, трава та коріння рослин повинні бути видалені, щоб уникнути їхнього впливу на фундамент та будівлю. Видалення рослинності також запобігає можливому гниттю коріння, що може створювати порожнини під фундаментом.
 • Видалення каменів та сміття: Усі великі камені, будівельне сміття та інші об'єкти, які можуть заважати будівництву, повинні бути видалені з майданчика.
 • Знесення існуючих споруд: Якщо на ділянці є старі будівлі або інші споруди, які не планується використовувати, їх потрібно демонтувати та вивезти.

Розмітка ділянки

Після очищення території необхідно виконати розмітку будівельного майданчика. Розмітка включає:

 • Визначення меж ділянки: Встановлення меж будівельного майданчика згідно з проектною документацією.
 • Розмітка фундаменту: Відзначення точних місць розташування фундаменту відповідно до плану будівлі. Це включає визначення кутів, ліній стін та інших ключових точок.
 • Використання геодезичних інструментів: Застосування лазерних рівнів, теодолітів та інших інструментів для забезпечення точності розмітки.

Вирівнювання поверхні

Належне вирівнювання поверхні будівельного майданчика є важливим для забезпечення стабільності фундаменту. Це включає:

 • Земляні роботи: Виконання земляних робіт для вирівнювання рельєфу майданчика. Це може включати видалення верхнього шару ґрунту, вирівнювання схилів та заповнення ям.
 • Трамбування ґрунту: Ущільнення ґрунту на будівельному майданчику для забезпечення стабільної основи. Використовуються різні методи ущільнення, такі як механічне трамбування або використання важких катків.
 • Дренажні заходи: Влаштування системи дренажу для відведення ґрунтових та поверхневих вод з будівельного майданчика. Це запобігає підмиванню ґрунту та забезпечує стабільність фундаменту.

Підготовка траншей та котлованів

Наступним етапом є підготовка траншей або котлованів для фундаменту:

 • Риття траншей: Виконання земляних робіт для риття траншей під стрічкові фундаменти. Глибина та ширина траншей визначаються проектною документацією.
 • Викопування котлованів: Якщо планується плитний або стовпчастий фундамент, виконується викопування котлованів відповідних розмірів.
 • Підготовка основи: На дно траншей або котлованів засипається шар піску або щебеню для забезпечення рівномірного розподілу навантаження та запобігання осідання фундаменту.

Забезпечення доступу та комунікацій

Для ефективного виконання будівельних робіт необхідно забезпечити належний доступ до будівельного майданчика та підведення комунікацій:

 • Дороги та під'їзди: Організація тимчасових доріг та під'їздів для будівельної техніки та транспорту.
 • Підведення електроенергії та водопостачання: Забезпечення майданчика електроенергією та водопостачанням для будівельних потреб.
 • Зберігання матеріалів: Організація місць для зберігання будівельних матеріалів, що забезпечить їхню доступність та збереження.

Забезпечення безпеки

Безпека на будівельному майданчику є пріоритетом на всіх етапах робіт:

 • Огородження майданчика: Встановлення тимчасових огорож для запобігання доступу сторонніх осіб на будівельний майданчик.
 • Знаки безпеки: Розміщення попереджувальних знаків та інструкцій з безпеки.
 • Захисне обладнання: Забезпечення робітників необхідним захисним обладнанням, таким як каски, рукавички, взуття та одяг.

4.Висновок

Підготовка основи для фундаменту – це ключовий етап, від якого залежить успіх усього будівельного процесу. Дотримуючись наведених порад та рекомендацій, ви зможете забезпечити надійність, довговічність та безпеку вашої будівлі. Пам’ятайте, що інвестиції в якісну підготовку основи окупляться стабільною та безпроблемною експлуатацією споруди на багато років вперед.Азовпромсталь

Подписка на новости RSS

Новости металлургии

Все новости

Публикации

Все публикации